De groeispurt is gestopt

"De groeispurt is gestopt", titelt het editoriaal van de laatste Stop & Go. Hierbij legt Stefaan Depaepe, de auteur van het editoriaal, wel een heel belangrijk pijnpunt bloot naar aanleiding van het stagnerend aantal verkochte vergunningen.

Hij haalt aan dat veel triathlonclubs met een ledenstop zitten. Ook haalt hij aan dat niet iedereen zich nog wil aansluiten bij een club en wil mee doen aan de verplichtingen die er meestal mee gepaard gaan. Het is namelijk nog steeds verplicht om je aan te sluiten bij een club om een vergunning te kunnen nemen.

Wordt het eens geen tijd om daarvan af te stappen? Er is alleszins veel vraag naar. Kijk maar naar het succes van een club als DVB, waar atleten zich kunnen aansluiten voor een administratieve kost van 25€ om hun licentie aan te vragen. Meestal atleten die eigen kledij sponsors hebben. Niet iedereen kan zich schikken naar trainingsuren van de clubs en hebben dan meestal ook geen enkele baat bij de vaak dure lidgelden.

Ook voor de duathlon en nog meer in de crossduathlon zou dit volgens mij alleen maar een positief effect hebben. Die atleten hebben geen zwemuren nodig. Deze atleten zijn vaak recreanten die vaak gaan fietsen of lopen, maar geen enkele behoefte aan een club hebben. Bewijs hiervan is het grote aantal niet gelicentieerde atleten op de crossduathlons. Atleten die vaak meer dan 25€ moeten betalen met hun dagvergunning voor een wedstrijd van slechts een dik uur. Er zijn er dan zeker nog een heel pak die de deelname aan zo'n wedstrijd laten voor wat het is, wegens de kostprijs van die dagvergunning.

Mensen die willen sporten in clubverband kunnen zich toch nog steeds aansluiten in een club?

Tags: